Name Position Office Contact
Shimin Hu Partner Shanghai +86-21-6881-3903vCard
Shikun Gao Partner Shanghai Tokyo Philadelphia New york +86-21-6881-3903vCard
Yong Liao Partner Shanghai Dalian +86-21-6881-3915vCard
Yuling Zheng Partner Shanghai +86-21-6881-3912vCard
Ming Zhang Partner Shanghai +86-21-6881-3905vCard
Zhuohui Yuan Attorney Shanghai +86-21-6881-3926vCard
Xianghua Xu Legal Counsel Shanghai vCard
Mang Zhu Legal Counsel Shanghai vCard
Chloe Wang Attorney Shanghai +86-21-6881-3912vCard
Xiaozhe Dong Attorney Shanghai +86-21-6881-3925vCard
<   1 / 2   >